Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης KE:80265, 24/09/2018

  • Εκτύπωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ KE:80265» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σας γνωστοποιεί ότι στις 24/09/2018 και ώρα 8.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

Καβάλα, 19/09/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ