Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης KE:80273, 09/10/2018

  • Εκτύπωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΠΜΣ "ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ" KE:80273» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σας γνωστοποιεί ότι στις 09/10/2018 και ώρα 8.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

Καβάλα, 03/10/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ