Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης KE:80277, 19/10/2018

  • Εκτύπωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΠΜΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" KE:80277 κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σας γνωστοποιεί ότι στις 19/10/2018 και ώρα 3.00 μ.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

Καβάλα, 16/10/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ