Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης KE: 80246, 25/10/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ KE: 80246 κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σας γνωστοποιεί ότι στις 25/10/2018 και ώρα 11.30 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.


Καβάλα, 23/10/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ