Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 80302, 05/01/2019

  • Εκτύπωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία KE: 80302 κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σας γνωστοποιεί ότι στις 05/01/2019 και ώρα 8.30 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 31/01/2019
Επιτροπή ΕΛΚΕ