Σχετικά με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  • Εκτύπωση

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνονται από τον ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=30