Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»

  • Εκτύπωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ», κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του κ. Αυγούστου Τσινάκου, για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και εξοπλισμού/λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων, συνολικού προϋπολογισμού έως 29.022,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σας γνωστοποιεί ότι στις 24/5/2013 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Διενέργειας του  πρόχειρου Διαγωνισμού.                                

                                                                                   

Καβάλα 22/5/2013         

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ