Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1) μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη διοικητική - γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης, μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη, για τη γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τίτλο «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα».

Αναλυτικά η Πρόσκληση.