Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Master in Business Administration – MBA» μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  Σπουδών «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Master in Business Administration - MBA», μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη διοικητική - γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Master in Business Administration - MBA», μετά από διαδικασία συνέντευξης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση.