Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του ΠΜΣ "MSc in Oil & Gas Technology"

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «MSc in Oil & Gas Technology», δύο (2) θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών μετά από διαδικασία συνέντευξης και εξέτασης δεξιοτήτων όπου απαιτείται.

Αναλυτικά η Πρόσκληση.