ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Έργο: Μελέτη αναπαραγωγής αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,

Έργο: Μελέτη αναπαραγωγής αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες του  έργου «Μελέτη αναπαραγωγής αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας» με κωδικό 80184.

Πρόσκληση