Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τριών (3) θέσεων Εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών για το ∆ΠΜΣ «∆ιδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, τριών (3) θέσεων Εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου στο ∆ΠΜΣ «∆ιδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών».

Αναλυτικά (pdf).