Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για το ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών 2017-2018»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για την διδασκαλία του μαθήματος «Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταφορά Τεχνολογίας CERN» με σύμβαση ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ανωτέρω ΠΜΣ.

Αναλυτικά (pdf).