Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη Τεχνικής Υποστήριξης για το ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών 2017-2018»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη Τεχνικής Υποστήριξης με σύμβαση ανάθεσης έργου, έως και 20-09-2018, για την τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών 2017-2018».

Αναλυτικά (pdf).