Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 2017-2018»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου, για τη διδασκαλία του μαθήματος "Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας" μετά από διαδικασία συνέντευξης για το ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 2017-2018».

Αναλυτικά (pdf).