Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5585/13-10-2017 (Αρ. Προκήρυξης: 35/2017)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21/11/2017

 

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5585/13-10-2017  (Αρ. πρόσκλησης: 35/2017).

Πρακτικό