Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5261/3-10-2017 (Aρ. Πρόσκλησης 30/2017)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21/11/2017

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5261/3-10-2017 (Aρ. Πρόσκλησης 30/2017). 

Πρακτικό