ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές»

  • Εκτύπωση

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24-11-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΜΣ «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές»


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές». 

Πρόσκληση