ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Έδρα UNESCO Con-E-ECt – the conservation and ecotourism of riparian and deltaic ecosystems (Διατήρηση και οικοτουρισμός σε παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήματα)»

  • Εκτύπωση

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24-11-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Έδρα UNESCO Con-E-ECt – the conservation and ecotourism of riparian and deltaic ecosystems (Διατήρηση και οικοτουρισμός σε παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήματα)»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για την υποστήριξη της Έδρας UNESCO CON-E-ECT αναφορικά µε την προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αβδήρων.

Αναλυτικά:

 

Πρόσκληση