Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5862/27-10-2017 (Αρ. Προσκ. 37/2017)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 20/12/2017

 

 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5862/27-10-2017 (Αρ. Προσκ. 37/2017).

Πρακτικό