ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 8-1-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης, μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη, για την ανάθεση ειδικών υπηρεσιών, για την τεχνική υποστήριξη έργου στα πλαίσια των μαθημάτων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών και τεχνικών αναγκών του ΠΜΣ Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα μετά από διαδικασία συνέντευξης.

Πρόσκληση