ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 2017-2018»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 8-1-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη σύμβασης μιας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με αντικείμενο «την προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό Πράσινο»».

Πρόσκληση