ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Έργο: Μελέτη αναπαραγωγής αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 8-1-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών για τη διενέργεια πειραμάτων φυτρωτικότητας και βιωσιμότητας σπερμάτων και παραγωγής φυταρίων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-12-2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μελέτη αναπαραγωγής αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας» (ΚΕ 80184).

Πρόσκληση