ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έργο: International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 8-1-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, για την υποστήριξη του περιοδικού “International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR)” του Ιδρύµατος μετά από διαδικασία συνέντευξης.

Πρόσκληση