Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 22/8-01-2018 (Αρ. Προσκ. 3/2018)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 28-2-2018

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 22/8-01-2018 (Αρ. Προσκ. 3/2018).

Πρακτικό