ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Έδρα UNESCO Con-E-ECt – the conservation and ecotourism of riparian and deltaic ecosystems (Διατήρηση και οικοτουρισμός σε παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήματα)»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1/3/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για την Γραμματειακή Υποστήριξη της Έδρας UNESCO CON-E-ECT.

Πρόσκληση