ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Έργο: «Αυτοματοποίηση Ψηφιακής Φωτογράφισης Μαρμάρινων Πλακιδίων»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1-3-2018

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης υποτροφιών – οικονομικών ενισχύσεων, δύο (2) θέσεων υποτρόφων για τη διενέργεια πειραμάτων αυτοματοποιημένης ψηφιακής φωτογράφισης μαρμάρινων πλακιδίων, χρονικής διάρκειας τριών μηνών, στο πλαίσιο του έργου «Αυτοματοποίηση Ψηφιακής Φωτογράφισης Μαρμάρινων Πλακιδίων».

Πρόσκληση