ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών»

  • Εκτύπωση

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών»

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, τεσσάρων (4) θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, μετά από διαδικασία συνέντευξης, για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου για την διδασκαλία των μαθημάτων: α) Ασφάλεια Συστημάτων και Εφαρμογών, β) Κινούμενα Ρομπότ και γ) Διαδικτυακός Προγραμματισμός του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2017-18.

Πρόσκληση