ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Έργο: «Δίκτυο Διακυβέρνησης βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4/4/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,

Έργο: «Δίκτυο Διακυβέρνησης βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας»


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, τριών (3) Εξωτερικών Συνεργατών με σύμβαση έργου, για το έργο «Δίκτυο Διακυβέρνησης βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ΑΜΘ 2014-2020 και χρονικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου (31/3/2021).

Πρόσκληση