Σύμβαση Υπηρεσιών «Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνύμιο "SMART_MED"»

  • Εκτύπωση

Σύμβαση Υπηρεσιών «Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας στα πλαίσια του έργου με τίτλο "SMART MEDICINE" και ακρωνύμιο "SMART_MED"».

Αναλυτικά (pdf).