Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1471/19-3-2018(Αρ. Προσκ. 14/2018)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 21/5/2018

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων του έργου «Πυράντοχος σωλήνας πολυπροπυλενίου πολλαπλών στρώσεων».

Πρακτικό