ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, για την υλοποίηση του έργου ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ-Executive MBA (ΚΕ 80274)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 08-10-2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του TEIΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με απόφαση της αρ. 16/24-09-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ ΑΜΘ, για την υλοποίηση του έργου ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ-Executive MBA (ΚΕ 80274),ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ