Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την 6246 με σύμβαση μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου, για διδασκαλία στα πλαίσια του ΔΠΜΣ με τίτλο “MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ως εξής:

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).