Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της πράξης με τίτλο «Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου Δράμας»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της πράξης με τίτλο «Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 5013496 την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, μετά από διαδικασία συνέντευξης, ως εξής:

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).