Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του ανωτέρω ΠΜΣ, ως εξής:

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).