Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ, με τίτλο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)»,

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ)  ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ, με τίτλο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ (DigitalMarketing


Πρόσκληση