Company Logo

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τίτλο «Ανάπτυξη - Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων» και ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων του  “Επιχειρησιακού Προγράμματος: 5 - Ανατολική Μακεδονία Θράκη,  στον Άξονα Προτεραιότητας : 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»,  του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στη Ανάπτυξη και την Απασχόληση», με τίτλο «Ανάπτυξη - Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων» και  ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ»  και MIS: 5037965 σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 20/12/2020, ημερομηνία λήξης του έργου, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Πρόσκληση 

ΠροσκλήσειςCopyright © 2012 - 2018 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης