Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Επιστημονικού Συνεργάτη του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Άνθρωπος και Νερό»

  • Εκτύπωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Επιστημονικού  Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος «Οικοσυστήματα και διαχείριση νερού μέσα από οικοτουριστικές πρακτικές», του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με τίτλο «Άνθρωπος και Νερό», για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

 Πρόσκληση