Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτικ

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ)  ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών», μετά από διαδικασία συνέντευξης.

Πρόσκληση