Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δύο προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στη ΜΟΔΥ του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ (ΚΕ 52019) με αριθμό προκήρυξης 18/2019 και 19/2019

  • Εκτύπωση

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δύο προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στη ΜΟΔΥ του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ (ΚΕ 52019) με αριθμό προκήρυξης 18/2019 και 19/2019


Σχετικό αρχείο .pdf